Luftens Konge

Dagens kort ♥️
Luftens Konge ♥️


Vær opmærksom i dag på at tænke før du handler. Fornuft frem for instinkt. Når du arbejder med de universelle love, så sørg for at have en klar intention. Er du opmærksom på, hvordan det fundament som blev lagt i din fortid, påvirker din nutid og fremtid? ♥️

Leave a Reply

Related Post